danthuytc's Avatar

Nếu bạn không đạt được tiến bộ như mong đợi trong cuộc sống riêng tư cũng như trên phương diện nghề nghiệp thì nhiều phần là bạn đã xác định mục tiêu chưa rõ ràng và chưa hình dung được nó. Xác định rõ mục tiêu mới giúp Bạn thực hiện và hoàn thành được nó. Xác định rõ mục tiêu là điều thiết yếu để thành công.